▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Mikuláš Tressa: Zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii

Ponúkame Vám tretiu časť prednášky pátra Mikuláša Tressu na Katolíckej charizmatickej konferencii 2014 v Trnave.
„Ako sa to stane?“ To je našou častou otázkou, keď prežívame rôzne situácie plné strachu…Ako Boh zasiahne a zmení často ľudsky  neriešiteľné situácie?  Často nerozumieme tomu, čo sa deje okolo nás!

Volajme Ducha Svätého! Zvolávajme ho do rôznych situácií, na ľudí okolo nás, prosme Božiu Matku, ktorá má osobnú skúsenosť s Duchom! Nech aj o našom živote platí:“Duch Svätý Ťa zatieni!“  Zasväťme sa Márii, jej Nepoškvrnenému Srdcu! Ona je našou Matkou!
Páter Mikuláš nás v tejto hlbokej a zároveň humorne podanej  prednáške pozýva s plnou vážnosťou zasvätiť sebe, svoje rodiny, našu Cirkev i celé Slovensko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.