▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Prameň živej vody.

Otec Marian Kalina vo svojej kázni v Moravskej Novej Vsi, rozpráva o túžbe sa nasítiť Božím Slovom. Krásna myšlienka o živej vode, ak sa jej niekto napije, nebude už nikdy smädný. Tu sa ukrýva celé Božie požehnanie pre človeka. Prečo práve voda? Voda sa stala oživujúcim princípom, už pri stvorení. Otec Kalina hovorí o vode, aká bola dôležitá už v jednotlivých príbehoch v Biblii. Boh dáva vodu a živú vodu, všetkým, ktorí po nej túžia, ktorí o ňu prosia. Ten kto je napojený na prameň živej vody sa nemusí báť. Aj keby sme všetci z neho čerpali bude tam pre každého vody stále dosť. Nesmieme stratiť túžbu nájsť prameň živej vody. Kto túži, prosí, ten aj dostáva.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.