▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Pohľad upriamený na Kristov kríž.

Otec Pavol Lacko sa nám prihovára v tomto pôstnom období. Boh chce upriamiť náš pohľad na to, čo je v našom živote slabé, krehké. Náš pohľad máme mať upriamený na Kristov kríž. V kríži vidíme Božiu moc a múdrosť.  Aj cez naše kríže, ktoré si nesieme nás Boh vychováva. Cez Kristov kríž máme vnímať ten vlastný. To, čo Kristus prežil, malo naplnenie, nebola to zbytočná snaha vykúpiť človeka. Teda aj ľudská obeta, ktorá je odovzdávaná  Bohu,  má zmysel, hovorí otec Lacko v tejto katechéze. Kresťania by to mali brať ako nástroj vykúpenia. uvedomiť si že kríž nie je koniec,  že nasleduje víťazstvo.  Viera síce vždy zostane aj plná bojov a zápasov ale za týmto  krížom to má všetko veľkú hodnotu a cenu.  Je to naplnenie ľudského života práve v kríži, kde sa najviac spájame s Bohom, ktorý nás učí trpezlivosti, dôvere a pokore. Dekan zo Starej Ľubovne nás vyzýva,  nech aj toto pôstne obdobie je časom, kedy si uvedomíme naše slabosti, nedostatky, obetujeme to všetko za blízkych, rodinu, obrátenie. Vtedy zistíme, že nás skutočne Kristov kríž pretvára.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.