▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Hosť do domu, Boh do domu!

V tejto kázni o. Marián Vivodík, rozpráva najmä o zákone lásky, v ktorom sa máme zdokonaľovať aj cez naše modlitby, aby sme dokázali robiť skutky milosrdenstva. Vo svojej kázni sa zameral hlavne na jeden skutok a to je  prijímať pocestných. Sami sme niekedy v roli hostiteľov, prijímame hostí, alebo sme hosťami. Sám Ježiš bol hosťom vo viacerých udalostiach popisovaných v evanjeliách. Z toho zrejme pochádza známe: „Hosť do domu, Boh do domu“. Kedysi boli pocestní, potrebovali prenocovať, lebo chodili väčšinou peši. Teraz je to už iné. rýchlo sa presúvame, nemáme dôvod tak často hľadať nocľah pri bežnom cestovaní. Myslíme si, že to už preto nie je také aktuálne. Preto by sme mohli povedať Ježišovi: „Kedy sme Ťa videli pocestného a nepritúlili sme Ťa?“ „Čokoľvek ste neurobili mojim najmenším, ani mne ste neurobili.“ by zrejme Ježiš povedal aj nám. Kto sú tí najmenší?  Napríklad utečenci. Ako ich dokážeme prijať? Potom bezdomovci. Dnešná doba takýchto ľudí vyrába viac a viac. Niektorým z nich to vyhovuje, ale sú ľudia, ktorí chcú a potrebujú pomoc. Bohužial my niekedy toho Ježiša Krista nie že nezoberieme domov, ale nechceme ho pustiť ani do dediny. Môžeme niekedy prispieť aj tým, že sa modlíme. Musíme mať miesto pre týchto ľudí vo svojom srdci. Viac im chýba láska ako peniaze!

YouTube player

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.