▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Duchovná obnova pre Videomisionárov

Milá rodina videomisionárov, 

sme Vám veľmi vďační, že pomáhate šíriť evanjelium cez hodnotné katolícke videá Misií filmom!
Preto sme sa rozhodli pripraviť exkluzívne pre Vás darček ako prejav našej vďaky, a to

PRVÚ CELOSLOVENSKÚ DUCHOVNÚ OBNOVU PRE VIDEOMISIONÁROV
pri ktorej sa STRETNEME OSOBNE a budeme zdieľať naše postrehy a modlitby na celodennom stretnutí s kvalitným programom. 

Prečo to robíme? 

  1. Chceme sa s Vami osobne stretnúť a úprimne Vám poďakovať.
    Za akciu nie je žiadny poplatok, stačí sa registrovať a prísť. Počet je však limitovaný veľkosťou sály, preto 
    je potrebné prihlásiť sa záväzne cez formulár. 
  2. Radi by sme sa vzájomne povzbudili k ďalšiemu šíreniu dobra prostredníctvom videí. Cítiť silu osobného stretnutia a spoločenstva pri spoločnom úsilí je dôležité. 
  3. Myslíme si, že každý videomisionár má mať možnosť dozvedieť sa o všetkom, čo sa v projekte Misie filmom počas roka udialo a aké sú plány na najbližšie obdobie. Presne toto sa na stretnutí dozviete. 

Inými slovami, túžime sa s Vami stretnúť, byť spolu, duchovne sa povzbudiť pod vedením výnimočných Božích mužov – o. Marettu a o. Kuffu – a načerpať silu pre ďalšie šírenie evanjelia, ktoré je potrebné stále viac. 

Veríme, že sa v Prešove 8. mája zídeme vo veľkom počte a zažijeme jeden nádherný požehnaný deň.
Tešíme sa na Vás! 

Vaši z Misií filmom 

Prednášky:

Duchovný tréning v zápase za Krista 1: Sme vo víťaznom tíme (o. Jozef Maretta)

Spoznajte Zlého ako protivníka i bojisko, na ktorom s ním každý z nás zvádza denne rôzne zápasy a nechajte sa pozvať do víťazného tímu Ježiša Krista. Príhovor o. Marettu sa bude opierať o široké pastoračné skúsenosti a dlhoročnú duchovnú službu. 

Duchovný tréning v zápase za Krista 2: O čo sa bojuje? (o. Jozef Maretta)

V druhej časti duchovného tréningu sa ako členovia víťazného tímu Ježiša Krista zameriame na to, o čo sa v boji so Zlým bojuje. Nájdite novú silu a odvahu do každodenných bojov za život s Ježišom v plnosti a nechajte sa Ním viesť. Lebo Ježiš za nás z lásky bojuje až do krajnosti. 

Predbežný program stretnutia* 

9:00 – 9:30Registrácia účastníkov
9:30 – 10:00Modlitba
10:00 – 10:30Prednáška o projekte Misie filmom
10:30 – 11:30Prednáška 1
12:00 – 13:30Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00Prednáška 2
15:00 – 15:30Modlitba
16:00 – 17:00Svätá omša
17:00 – 18:00Diskusia s duchovnými otcami
18:00Vyslanie na MISIE s požehnaním

* zmena programu vyhradná

Záväzna prihláška

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.