▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Modlitbová podpora

Hlavnou myšlienkou celého projektu Misie Filmom je šíriť evanjelium. Všetky videá sú zamerané na duchovnú formáciu a môžete ich sťahovať, kopírovať a posielať ďalej s čistým svedomím a zadarmo. Film je spôsob, ako priniesť Ježiša Krista tam, kde nemôže prísť človek. Táto evanjelizácia je taktiež spojená s duchovným bojom, preto Vás prosíme, modlite sa za dielo Misie Filmom.

Účinnosť našej služby závisí najmä od Vašich modlitieb. Potrebujeme Vašu duchovnú podporu najmä v čase, keď sa videá natáčajú na rôznych miestach. Zaregistrujte sa do modlitbovej podpory, na základe čoho budete informovaní mailom, kedy budú Vaše modlitby najviac potrebné.

 Svätý Pavol v liste Kolosanom hovorí: „Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť.“

Preto Vás prosíme, modlite sa za nás, nech Boh otvára dvere šíreniu evanjelia prostredníctvom Misií Filmom, lebo sme povolaní hlásať Kristovo tajomstvo.

Ďakujeme !

Ak sa chceš prihlásiť do modlitbovej podpory, zaregistruj sa tu.

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.