▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Registrácia na misiefilmom.sk

Kto je videomisionár? Človek, ktorý sa rozhodol šíriť evanjelium modernými komunikačnými prostriedkami – prostredníctvom videa, DVD, internetu, facebooku a pod. Na našej stráne Ti ponúkame množstvo duchovne hodnotných videí, ktoré si môžeš stiahnuť a voľne šíriť.

Ako sa stať videomisionárom? Video, ktoré si si stiahol, ŠÍR ďalej vo svojom okolí. Môžeš ho napáliť, zdieľať, kopírovať, rozdávať ľuďom vo svojom okolí – susedom, spolužiakom, kolegom,…Autori projektu sa zriekame na videá autorských práv, aby mohli slúžiť všetkým a prispieť k evanjelizácii Slovenska.

Prečo sa stať videomisionárom? Je to legálne, je to zadarmo, Teba to stojí len chvíľu času, ale niekomu to môže ZMENIŤ ŽIVOT!

 

Ak sa zároveň ako videomisionár zaregistruješ na stránke www.misiefilmom.sk , získavaš zadarmo:

  • 1x ročne DVD plné hodnotných videí, ktoré Ti pošleme domov
  • 1x mesačne je za Teba slúžená svätá omša (ak uvedieš aj svoje telefónne číslo, budeme Ťa o tom informovať sms-kou)
  • 1x týždenne Ti mailom zašleme informáciu o nových videách, ktoré pribudli na našej stránke.

 

Incorrect shortcode used.

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.