▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Registrácia videomisionárov

Aj Tvoj počítač môže evanjelizovať. Staň sa videomisionárom!

Zdieľaj, kopíruj, posielaj hodnotné katolícke videá (prednášky, svedectvá, kázne a mnoho iného) ľuďom vo svojom okolí!

Pri registrácii získaš:

  • 1x ročne zadarmo hodnotné DVD plné zaujímavých videí
  • 1x mesačne je za všetkých videomisionárov slúžená svätá omša
  • 1x týždenne mailom informáciu o novinkách uverejnených v danom týždni na stránke www.misiefilmom.sk

Registrácia

Registruj sa tu online >>

Alebo pošli nám nasledovné údaje na email misiefilmom@misiefilmom.sk.:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa vrátane PSČ
  • Mailová adresa
  • Tel.číslo
  • Súhlasím s uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov podľa § 11 a nasl.zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov občianskym združením Formácia. Tento súhlas vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať.

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.