▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

O projekte

Sme skupina KATOLÍKOV, ktorá chce budovať Božie kráľovstvo využívaním svojich darov. Preto sme sa rozhodli vyrábať voľne šíriteľné videa a všetky naše doterajšie dokumenty, videá, katechézy, prednášky,… sprístupniť všetkým, aby ste sa aj Vy mohli podieľať na misiách všade tam, kde žijete.

Budeme radi, keď nám v tom pomôžete.

Keď som prvýkrát bral do rúk kameru, ani mi nenapadlo, že raz budem za ňou stáť tak často a s radosťou. Táto práca je pre mňa svedectvom o Božej láske a potrebe šíriť evanjelium. V určitom momente, po mnohých modlitbách, som sa rozhodol začať tento projekt a dať ľuďom do rúk nástroj, s ktorým by sa mohli stať misionármi bez strachu z pocitu, že robia niečo nelegálne. Preto som sa rozhodol vzdať sa svojich autorských práv k videám a týmto spôsobom  šíriť evanjelium. Viem, že táto cesta je len na začiatku a nebude ľahká, ale chceme Vám prinášať kvalitné videá, ktoré budete môcť sťahovať a posielať ďalej.

Ak sa Vám projekt páči a chcete podporiť výrobu ďalších videí, prihláste sa do modlitbovej podpory alebo prispejte finančne na č.ú. 3232802858/0200, po novom:  SK 32 0200 0000 0032 3280 2858.

Ak nám chcete pomôcť modlibou alebo finančným darom budeme Vám vďační.

 

Ďakujeme

Mgr. Peter Pčolka, PhD.
autor projektu

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.