▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Finančná podpora

YouTube player

Možno sa pýtaš, prečo podporiť tento projekt finančne? Naozaj, dnes je veľa možností ako podporiť dobré veci. Vždy je však dobré vedieť, kde tie peniaze skončia a či budú využité na to na čo majú byť.  Preto aj projekt MISIE FILMOM Ti chce dať odpoveď aj na túto otázku.

Všetky finančné prostriedky budú použité na výrobu ďalších voľne šíriteľných videí. Takže, všetko čo vyrobíme nebude naším vlastníctvom (ako autori sa zriekame autorských práv), ale videá budú patriť všetkým, teda aj Tebe. Tvoje peniaze si investoval do výroby filmu, ktorý čaká na Teba na našej stránke, aby si si ho stiahol, zdieľal, napálil a použil ho ako nástroj na EVANJELIZÁCIU svojho okolia.

Už teraz Ti ďakujeme, že chceš byť aj Ty MISIONÁROM pre ľudí, ktorých poznáš.

Možnosti podpory

1.PayPal
Prispieť môžete aj online cez službu PayPal2.Poštovou poukážkou

Údaje pre zasielanie príspevkov poštovou peňažnou poukážkou typu U
Číslo účtu: 2400884262
Kód banky: 8330
Názov a adresa príjemcu: Formácia o.z. Kapitulská 24, 917 01 Trnava
Správa pre odosielateľa: DAR

poukazka

 3.Úhrada na číslo účtu

číslo účtu v SR IBAN SK9683300000002400884262

číslo účtu v CZ IBAN CZ6620100000002700884264

CISLO SK

ucet czzz

4.Zakúpte si DVD, plné hodnotných katolíckych voľne šíriteľných vídeí,

prostredníctvom SMS v tvare DVD(medzera)kontaktné údaje na telefónne číslo 8877. Cena DVD je 7 Eur vrátane DPH.

sms

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.