▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Kto je naša autorita?

Max Kašparů rozpráva príbeh o mužovi, ktorý zomrel, dali ho do truhly a keď ho prevážali po veľmi nerovnej ceste, tak sa prebral. Tí, ktorí boli pri ňom,  mu však povedali, že lekár, notár aa kňaz ho prehlásili za mŕtveho, tak je mŕtvy a hotovo. Takto reagujeme, keď niečo hovorí nejaká autorita. Autoritou pre mŕtveho kresťana, nie je Kristus, ale celebrita, čí už herecká, športovná a pod. je to náhrada Ježiša Krista. Pre nás kresťanov, ale  musí byť autoritou Ježíš nie celebrita, ktorá keď niečo povie, tak celý národ jez toho „paf“ hovorí Max Kašparů.  Často rozprávame s druhými o Bohu, no mali by sme hovoriť skôr o Ježišovi Kristovi. On je v ľudskej podstate a tým je zrozumiteľný. Tým, že Ho poznávame, ľahšie sa nám o Ňom hovorí a to platí aj v láske. Môžem mať rád niekoho, o kom niečo viem, koho poznám.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.