▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Elias Vella – Modlime sa spolu s Pannou Máriou k Bohu.

V tejto prednáške  p. Elias Vella rozpráva o Panne Márii, o tom, že máme uvažovať nad tým, čo pre nás znamená. Ľudia na Slovensku milujú Pannu Máriu. Jej veľkosť nespočíva tak v jej výsadách ale v jej učeníctve. Máme pre ňu tie najkrajšie prívlastky, Kráľovná nebies, anjelov…. máme ju však nasledovať nie ako Kráľovnú, ale ako služobníčku, tak ako Ježiša, ktorý je síce Kráľom, ale prišiel sem, aby sme sa naučili ho nasledovať ako služobníci. Krásny príklad je v tom, ako Ježiš umýva apoštolom nohy a tak hovorí aj nám, „umývajte si nohy navzájom“, chce, aby sme si slúžili, preukazovali si týmto lásku, tak ako On ju prejavoval nám. Keďže bola Mária Jeho učeníčkou, tak nás učí to isté. Ježiš nám ju dal za Matku a Ona sa o nás stará s láskou, vedie nás k Ježišovi, podporuje nás v kríze. Ak sa modlíme k Panne Márii, majme na pamäti, že sa modlíme spolu s ňou, to Ona sa prihovára u svojho Syna za nás, odporúča naše modlitby Bohu, potrebujeme Ju. Ako hovorí aj p. Elias Vella aj v káne Galilejskej, keď sa im minulo víno, tak na príhovor Panny Márie dal Ježiš naplniť džbány vodou a premenil na víno. Na toto by sme mali stále pamätať, keď prosíme Matku Božiu o pomoc.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.