▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Mikuláš Tressa: “ Ak nepristúpime k trónu milosrdenstva, tak budeme súdení súdom spravodlivosti“

„Ježiš sestre Faustíne hovorí, že milosrdenstvo má konať stále, všade a vždy.  Keď to pretransformujem,  Božie milosrdenstvo môžem konať troma spôsobmi, ako to  Ježiš hovorí sestre Faustíne.  Cez skutky, cez slovo a tretia vec je modlitba.“  A tieto slová zazneli z úst pátra redemptoristu Mikuláša Tressu.

Podľa neho z týchto slov vyplýva skutok milosrdenstva, slovo milosrdenstva, modlitba plná milosrdenstva.  Ďalej páter Mikuláš počas Charizmatickej konferencie v Trnave túto myšlienku rozvíjal.  Boha najviac bolí ak mu nedôverujem. Ak ten kameň zla držím na hrudi a nedôverujem. V dôvere je dôležitá pokora. Pokorne pristúpiť  k trónu milosrdenstva. Páter Mikuláš Tressa pripomenul  slová  apoštola Jakuba, ktorý hovorí, že ak nepristúpime k trónu milosrdenstva, tak budeme súdení súdom spravodlivosti. „A Ježiš hovorí sr. Faustíne, že on nás chce súdiť svojou láskou, svojím milosrdenstvom. Kto nebude chcieť byť súdený milosrdenstvom, bude musieť predstúpiť pred prísny súd,“ pripomenul  redemptorista v Trnave. Páter Tressa hovorí, že sme pozvaní všetci na Baránkovu hostinu, kde bude Boh robiť ďalšie zázraky. A ten najväčší je, aby sme tak ako Ježiš, boli plní milosrdenstva, plní milosrdnej lásky, plní milosrdného požehnania.

„Keď prídete domov objímajte milosrdnou láskou, urobte hostinu, chváľte Pána, bozkávajte sa milosrdným bozkom, bozkom Krista,“ vyzval páter Mikuláš prítomných. Poukázal na bozk vo východnej Cirkvi, ktorý je na trikrát. Podľa rehoľníka  sa svätým bozkom zdravili aj prví kresťania. Bol to bozk Svätého Ducha, bozk odpustenia  a bozk milosrdenstva.

Páter Mikuláš Tressa si tiež si zaspomínal na detstvo, keď sa pohádal s bratom, museli si na znak odpustenia dať bozk. V tom bozku bol znak odpustenia.  A podobne nás bozkáva na čelo aj Boh. Vo východnej cirkvi sa bozkávajú ľudia na čelo. A toto chce Boh, podľa pátra Mikuláša Tressu, aby sme robili v pokore srdca.

Viacej myšlienok z kázne pátra redemptoristu Mikuláša Tressu nájdete v nasledujúcom videu.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.