▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

o Pavol Lacko, čas adventu.

V tomto predvianočnom príhovore o. Pavol Lacko rozpráva o tom, v čom spočíva čas adventu a prípravy na Kristovo narodenie. V čase adventu ide o to otvoriť srdce Kristovi, vnímať ako sa mi Boh prihovára a to cez obyčajné dni, obyčajnej ľudskej každodennosti.Cituje  sv. Bernarda, ktorý výstižne charakterizoval advent, že je to cesta nášho života, našej viery, našich medziľudských vzťahov. O. Lacko nás núti zamyslieť sa nad tým, že každá doba má svoje krízy, pokušenia aj svoje krásy. Veľmi veľa podnetov na na nás rúti v tomto čase adventu cez rôzne reklamy, preto je potrebné byť vnímavý na Božie výzvy, nájsť si čas na seba, svojich blízkych, ponoriť sa do ticha, modliť sa a ísť na svätú spoveď. Svoj príhovor končí slovami: „Skutočné Vianoce sú nielen o tom, že si uvedomíme, že Kristus prišiel na túto zem, ale keď aj my budeme tými, cez ktorých sa Kristus rodí pre tento svet.“

YouTube player

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.