▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Buď blázon pre Krista!

Max Kašparů v tejto časti hovorí o tom, ako byť bláznom pre Krista. Ako je potrebné túto „chorobu“, šíriť do celého sveta. Na pochopenie uvádza príbeh o šašovi, ktorý utekal z cirkusu stojaceho na kopci volať ľudí na pomoc dolu do dediny, lebo cirkus horel a bolo potrebné túto dedinu zachrániť. Ľudia ho však nebrali vážne, lebo bol prestrojený za šaša a tak neverili jeho slovám, ale to považovali len za reklamu. Aj my ako kresťania môžeme niekedy pripadať tomuto svetu ako šašovia, keď hlásame Krista a potrebu ľudstvo zachrániť a spasiť skrze Neho. Max Kašparů nás vyzýva, aby sme sa nebáli byť takýmito „šašami“ pre Krista, veď tu ide o život a nielen o život teraz na Zemi, ale život večný. Máme povinnosť niesť pravdu Božieho syna, lebo ide o budúcnosť toho národa.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.