▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Prečo láska stroskotáva?

Otec Maroš Lovič v tejto kázni hovorí o láske a o tom, prečo to väčšinou nefunguje tak, ako by sme chceli. Láska začína pri stretnutí, nastáva citové spoločenstvo. Vždy vidíme, ak je niekto zamilovaný. Takto to funguje aj vo vzťahu s Bohom. Človek dostane hlad po Bohu, ktorý napĺňa jeho vnútro. Prečo naša láska stroskotáva? Prečo mladí ľudia prichádzajú do manželstva citovo nezrelí? Nevedia čo znamená milovať. Láska má 4 dimenzie ako rozpráva otec Maroš Lovič. Telesnú, to je sexuálny pud, pud zachovania života, rozmnožovania. Problém nastáva, ak zostávame na tomto stupni lásky. Čo sa stáva veľmi často hlavne mužom. Ďaľšou je dimenzia citová, psychická, ktorá je viditeľná viac pri ženách, jedná sa o zidealizovanie si kvality iného. Máme určitú predstavu o milovanej osobe, milujeme ten svoj ideál. Potom nastáva sklamanie. Ďaľšia tretia, je dimenzia osobná, keď redukujeme lásku len na rozhodnutia, žiadne emócie, ani vášeň. Posledná je náboženská, keď oddeľujeme náš život viery od toho reálneho. Napríklad hovoríme,  že milujeme Boha, ale nenávidíme svojho blížneho. Všetky tieto dimenzie, ak sú oddelené jedna od druhej, tak láska stroskotáva. My sami nechceme byť takto milovaní. Chceme byť milovaní pre nás samých, preto, že existujeme. K ďalším problémom v láske je napríklad žiadostivosť.  Čo potrebujeme, aby naša láska nezlyhala? Máme v sebe prirodzený zákon, morálny zákon, ako je príťažlivosť medzi mužom a ženou, inklinácia k priateľstvu, robiť dobro…napriek tomu to nestačí, aby sme dokázali prekonať našu krehkosť. Ďalšie podpory sú kultúra, životná múdrosť našich otcov a mám, ľudské zákony,  Božia milosť, 10 Božích prikázaní. Ani toto všetko ale nestačí, čo teda robiť? Potrebujeme niečo také ako čnosť, zmena prirodzenosti, čo nám dá vnútornú kvalitu, múdrosť srdca. Čnosť je svetlom pre náš rozum, spoznať to pravé dobro pre milovanú osobu. Pomáha nám to správne sa rozhodovať. Jedna veľká čnosť „priateľstvo s Bohom“, nám porodí všetky ostatné čnosti, hovorí otec Lovič v tejto krásnej kázni, ktorú Vás pozývame si pozrieť.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.