▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Nie si otrok, si dcéra Kráľa!

Eva Hrešková v tomto zamyslení prirovnávala Božie Slovo ku káve…. rôzne sôsoby príjímania, požívania Božieho Slova. Na seminári „Otcovo srdce“, na ktorom bola, bolo čítanie z Božieho Slova a mali za úlohu predstaviť si, kde sa v tom príbehu nachádzajú, kde sa vidia. Išlo o to predstavivosť využiť na stretnutie s Ježišom, prijať požehnanie. Bol čítaný príbeh o márnotratnom synovi, ktorý je veľmi známy, hlavne časť, kedy sa otec stretne so svojím starším synom. Tu Eva Hrešková rozmýšľala kde sa nachádza ona v tomto príbehu. Videla sa ako malé dievčatko, ktoré sa vystrčilo spoza toho staršieho syna, bolo celé zafúľané, pochopila, že pracovalo na poli s tým starším synom, bolo unavené. Našla sa v tom dievčatku a Ježiš ju v tej predstave zobral za ruku, okúpal ju, postaral sa o ňu, previedol ju po dome, hovoril jej, že všetko je jej a je je dcérou Kráľa. Pochopila, že sa to veľmi týka jej súčasného prežívania duchovného života, že celý čas robila ako slúžka, mala toho veľmi veľa, bol to stav tesne pred vyhorením. Ježiš jej v tejto predstave hovoril, že nie je slúžka, nie je otrok, ale kráľovká dcéra. Prežila úplne nové stretnutie s Ježišom prostredníctvom Ducha svätého.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.