▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Dotknutý láskou Otca prišiel na tento svet.

V tejto kázni otec Martin Harčár rozpráva o téme „Prečo Otec poslal Ježiša na tento svet?“  Na úvod nás núti zamyslieť sa nad tým, ako to asi mohlo byť. Akým spôsobom sa dá poslať na svet, aby dal veci do poriadku?  Mohlo to by tak, že Syn videl Otca ako sa trápi, ako plače, má zlomené srdce pre nás ľudí, ktorí to pokazili?  Ježiš išiel a neskôr aj Duch Svätý, bola to záchranná misia, kde utrpeli rany,  kvôli Otcovmu srdcu a z lásky k nám.  Ježiš utrpel fyzické rany a Duch Svätý  duchovnú bolesť. Napriek tomu išli do sveta. Ježiš , dotknutý láskou Otca, prišiel na tento svet, učil nás milovať a priniesol obetu za svet.   On aj nás takto posiela do sveta. Ako to ako kresťania vnímame a ako na to reagujeme?  Nie sme tu pre kariéru, alebo preto, aby sme si užili, ale preto, prečo aj On prišiel na tento svet.  My musíme byť hnaní láskou Ježiša. Celý svet je v moci Zlého.  Našou úlohou je robiť to, čo Ježiš, milovať, zachraňovať a obetovať sa.  Tiež nám hrozí, že môžeme skončiť ako Ježiš, a musíme byť na to pripravení, je nám vzorom.   Ak chceme obstáť vo svete musíme mať motiváciu Ježiša Krista, inak z nás vyprchá nadšenie. Boh nám dal duchovnú výstroj aby sme na území nepriateľa bojovali. Máme moc od Boha a máme len jediný život, aby sme splnili svoje poslanie. Sme tu na to, aby sme Otcovi pomohli zachrániť milovaných. Otázka je: „Plníme to svoje poslanie tak ako Ježiš?“

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.