▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Kázeň pred svedectvom Dr.Glorie Polo.


V tejto kázni o. Ľudovít Gabriš v Žiline – Solinkách,  nás vovádza do silného svedectva ženy, ktorá bola zasiahnutá bleskom, bola mŕtva, stála pri bráne neba a pekla a dostala obrovskú milosť od nášho Pána Ježiša Krista a dostala druhú šancu. Svedčí o svojom živote pred touto udalosťou a o svojom zmŕtvychvstaní. Je úžasné a napňujúce milovať milosrdenstvo, pokorne kráčať s Bohom, nechať ho na 1. mieste vo svojom živote, milovať čistou láskou…Chceme Ťa pozvať k sledovaniu tohto silného svedectva, ktoré budeme nasledujúce týždne  vždy v stredu postupne uverejňovať. Začíname už v stredu 24.8.2016.


YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.