▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Svetlo môjho života.

Soňa Jančiková v tomto krátkom zamyslení rozpráva o svetle v jej živote, ktorým je Kristus  Keď vypnú elelktrícký  prúd, vtedy hľadáme sviečku. Takýmto svetlom je pre nás aj Božie Slovo. Soňa rozpráva, ako pri čítaní Božieho Slova  cíti, ako sa jej vyčisťuje myseľ. Aj vo svojom ťažšom čase, kedy si zlomila si nohu a  6 mesiacov sa liečila, prežívala utrpenie, zároveň to vnímala ako milostivý čas, ktorý jej dal Ježiš, ktorý dáva zmysel jej utrpeniu. Ježiš je jej svetlom na jejj ceste životom. V Božom Slove je presne to, čo potrebujeme pre svoj život, hovorí Soňa.  My všetci by sme mali byť svetlom pre ľudí v našom okolí. Vedia Ťa ľudia rozlíčiť od ostatných, si pre ostatných svetlom?

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.