▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Tvoja vôľa nech sa stane.

Pani Myrna hovorí o tom, že pri tom svojom videní, sa nikdy nič nepýtala Ježiša alebo Panny Márie. Len prosila o to, aby vedela počuť výzvu Pánovu, tak to počula kedysi Panna Mária. Aj v modlidbe „Otčenáš“ sa modlíme: „Tvoja vôľa nech sa stane“, Pán vie najlepšie čo je pre nás dobré. Veľa ľudí hovorí, že prosia Pána a On neodpovedá. Na to pani Myrna povedala: „Pán Ježiš už viac než 2000 rokov k nám hovorí a my neodpovedáme“. Veď chcel, aby sme sa navzájom milovali, ako On nás miluje. Chce, aby sme boli jedno, ako On bol jedno s Otcom. Preto by sme nemali hovoriť, že Pán neodpovedá, skôr prosiť, aby sme my plnili Jeho vôľu. Boh vždy odpovedá. Niekedy musíme dlhšie čakať, možno chce aby sme sa viacej modlili, niekedy ide o to, že čo žiadame nie je pre nás také dobré, ako si myslíme. V srdci si často hovoríme: „Nech je tá Tvoja vôľa ako je tá moja.“

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.