▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Stanislav Stolárik: „Niektorí si vykladajú posolstvo o milosrdenstve v tom zmysle, že na hriechu nezáleží“

„Pri návšteve Svätého Otca Františka v USA komentátor jednej spravodajskej stanice sa doslova rozplýval chválou na pápežovo posolstvo o milosrdenstve. Nakoniec dodal, že by sa nechcel vrátiť späť do čias Cirkvi pred pápežom Františkom. K tomuto záveru ho doviedlo povrchné pochopenie toho, čo pápež prináša v posolstve o milosrdenstve. A nie je sám. Aj iní si vykladajú posolstvo o milosrdenstve v tom zmysle, že na hriechu nezáleží. Povrchné chápanie vedie k nesprávnym záverom.“ Aj týmto príkladom poukázal rožňavský biskup Stanislav Stolárik na nesprávne chápanie viery, hriechu a milosrdenstva. Biskup vo svojej homílii na púti v Gaboltove, k  Pannej Márii Karmelskej počas júla, tiež poukázal na dôležitosť rozlišovať pravdu:  „Ako je potrebné vedieť odlíšiť pravdu od podsúvanej senzácie, vieru od povery a mariánsku úctu od folklóru!“

Bývalý košický pomocný biskup tiež poukázal na Božie milosrdenstvo ku ktorému vedie cesta cez pokánie  sv. spoveď. Rožňavský biskup pripomenul  potrebu odstrániť povrchnosť a pozrieť sa do svojho vnútra cez svetlo evanjelia. Potom podľa Stolárika isto nájdeme podnet na sv. spoveď. „Svätci pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia, kedykoľvek mali k tomu príležitosť. K rastu v pokore, v láske potrebovali aby ich až do posledného zákutia duše prežiarilo Božie uzdravujúce svetlo. Mnohí totiž zabúdajú, že sviatosť pokánia tvorí spolu so sviatosťou Eucharistie horiace srdce kresťanstva“, dodal biskup Stolárik.

Celá homília počas hlavnej sv. omše na najväčšej púti Košickej arcidiecézy sa niesla v myšlienke trojnásobnej pomoci Panny Márie v Roku milosrdenstva.

Stanislav Stolárik na najväčšom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy poukázal aj na Matku ustavičnej pomoci, ktorej jubilejný rok slávi rehoľa redemptoristov spravujúca aj farnosť Gaboltov. Na záver homílie Stanislav Stolárik povedal: „Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci nás mohol hlbšie vtiahnuť do mimoriadneho Jubilea milosrdenstva, aby sme mohli ohlasovať vlastnými slovami a našimi životmi radosť evanjelia, ktorá prináša všetkým hojné vykúpenie a plnosť života. A oba tieto dotyky prejavu Máriinej nežnosti nech nás pripravujú na jubilejný rok jej zjavenia vo Fatime. O to prosme i na tomto mariánskom pútnickom mieste.“

Viac zaujímavých myšlienok nájdete v nasledujúcom videu homílie rožňavského biskupa, ktorý si napríklad všimol aj to, ako posolstvá a zjavenia vo Fatime ukazujú cestu do neba.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.