▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Aktuálnosť Fatimnských posolstiev.

Na Charizmatickej konferencii v Trnave otec Kocian rozpráva o Fatimských posolstvách. O tom, čo Panna Mária predpovedala, čo sa stalo a čo sa deje, čo nás ešte čaká. Otec Kocian veľmi pekne rozoberá jednotlivé udalosti z minulosti a ako súviseli s posolstvami Panny Márie, ako veľmi je potrebné zachovávať pravú vieru v Ježiša Krista, ako nás Panna Márie k nemu vedie cestou pokánia, modlitieb, nábožného života. Ako je potrebné zachovávať desatoro Božích prikázaní, ako ich dnešný svet zosmiešňuje a bojuje proti rodine, identite človeka, mravnému životu. Vypočujte si túto prednášku, ktorá nám pripomína jasné fakty a núti nás zamyslieť sa nad našim životom a spôsobom akým ho žijeme.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.