▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Svoje „áno“ musím potvrdiť aj zajtra.

Prinášame Vám svedectvo otca Rastislava Dluhého CSsR, ktorý hovoril o svojom detstve, o tom, že vyrastal v rodine 6 detí ako najstarší syn.  Musel sa starať o svojich súrodencov a preto žil vo vnútornej vzbure a dával si otázku „načo toľko detí?“ Zatiaľ čo jeho rovesníci sa mohli lyžovať, hrať futbal, behať po vonku, on sa musel starať o mladších súrodencov, lebo jeho mama bývala často chorá.  V puberte prežíval, ako každý mladý človek, problémy. Raz na jednej spovedi zažil. keď mu kňaz povedal, že Pán Boh ho má veľmi rád a má z neho radosť. Vtedy pocítil vnútorné horenie. Odvtedy sa začal zamýšľať „čo ak ma Pán Boh volá za farára?“. V tej dobe ho zrazu  veľmi zaujímali kázne v kostole. Napokon prišlo rozhodnutie, že pôjde za farára. Čo následovalo v  jeho rodine, ako to prijali? Aj o tomto rozpráva o. Dluhý. Keď bol vysvätený za kňaza, dali ho k bohoslovcom, ktorých mal na starosti a opisoval koľko starostí s tým mal.  Vtedy pochopil, že Pán ho vlastne pripravil na túto prácu v reholi práve tou rodinou, v ktorej vyrastal. Pán Boh ho zavolal a do cesty mu posielal ľudí, ktorí ho povzbudzovali, cez ktorých k nemu prehováral. Aj týmto svojím svedectvom chcel niekorým povedať, že dnes je ten čas zmeniť svoj život. Aj pre tých, ktorí sú už uvavení v službe, hovoril, že na veku v tomto prípade nezáleží. Boh má plán s každým z nás, aj s tými neochotnými. Viem, povedal, že svoje „áno“ budem musieť potvrdiť aj zajtra. Boh nám každému dá k tomu svoju milosť.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.