▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

J.E.Mons.Ján Orosch – Sme krvným obehom v mistickom tajomnom tele cirkvi Ježiša Krista.

Charizmatická konferencia v Trnave bola obohatená aj o kázeň Trnavského biskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý rozprával v súvislosti so začiatkom školského roka o učiteľskom povolaní. My všetci sme učiteľmi, sme učiteľmi svojim deťom a sme zodpovední za ich výchovu. Hovorí o prílišnom pripodobňovaní sa tomuto svetu aj vo vyjadrovaní, málo sa používajú slová ako „Boh, Panna Mária, Diabol….“ aby sme sa zapáčili tomuto svetu, tak minimálne používame biblické výrazy. Ale my máme hovoriť biblickým jazykom, aby sme naučili aj naše deti chápať tejto reči, aby tieto výrazy boli pre nich normálne a aby ich aj sami vedeli požívať. Talenty, ktorá nám Boh dáva sa musíme naučiť využívať, dáva nám  každému presne to, čo potrebujeme pre náš život. Ich využívaním vlastne obohacujeme svet okolo seba, svojich blízkych aj ostatných ľudí. Rozpráva o Ježišovi, ktorý je univerzálnym učiteľom, je našou cestou, pravdou a životom. Máme zodpovednosť na zverenú prácu, ktorú nám dal Boh a pred Ním sa budeme zodpovedať. V tom, čo sme dostali zverené máme byť čestní a tak budeme mať účasť na Božom živote. Mons. Ján Orosch pútavo hovorí aj príklady zo života, ako funguje používanie našich talentov. Vieme, ktoré talenty máme zverené a využívame ich na svoju spásu a spásu iných ľudí?

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.