▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Poznaj Ježiša!

V tejto časti Max Kašparů rozpráva o tom, ako je dôležité Ježiša spoznať, nielen vedieť o Ňom, že je. Učeníci sa Ježiša pýtali, „Pane kde bývaš?“, On im ale nedal adresu, odpovedá im „Poďte ku mne a uvidíte“. Dôležité je poznať Ho, vedieť kto je, nie vedieť kde býva. Sme mrtví vo viere, lebo o Ňom vieme hocičo, ale nezaujíma nás kto to je. Potom keď neviem, kto Ježiš je, ako môžem o ňom svedčiť? Max Kašparů ďalej hovoril o tomto probléme aj zo života, opisoval ako reagoval na „vieru“ svojej bývalej spolužiačky, ktorej viera spočívala v tom, že raz ročne išla na polnočnú omšu, alebo na iných príkladoch, kedy sa ľudia hlásia k viere, ku katolíckej viere, vedia o Ježišovi, kde sa narodil, že zomrel, že potom vstal z mřtvych…., ale nevedia v skutočnosti kto je Ježiš. Ako sa chceme líšiť od neveriacich, čo robíme inak?

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.