▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Čo robí lásku veľkou a vernou?

Otec Maroš Lovič pokračuje vo svojom rozprávaní o láske. Pozýva nás k zamysleniu sa nad tým, „kto som, kým sa mám stať?“. Boh sa  zjavuje v ľudskej láske, ktorá je prítomnosťou milovaného v nás. Milovať znamená chcieť dobro pre milovanú osobu. Čo robí našu lásku veľkou? Kladie otázku o. Lovič. Keď Boh je láska, tak my sme povolaní, aby sme sa sami stali láskou. Aby sme milovali iných, tak ako nás On sám miluje. Rozpráva o  čnosti čistoty, ktorá  buduje naše vzťahy. V dnešnej dobe chýba často táto čnosť, je to schopnosť milovať druhú osobu, túžiť zároveň aj po jej svätosti.   Krása lásky je schopnosť žasnúť, byť udivený, v každej našej bunke je zapísané, že si žena alebo muž. Chceme byť milovaní pre nás samých. Čnosť je vrchol, je najlepší spôsob konania. Štastie je v konaní dobra, veľkých skutkov. Sú to Božie skutky. Boh nás stvoril aby sme milovali a boli milovaní. Ježiš je teraz tu, On je to Slovo, ktoré sa ohlasuje. Čo urobíme, dáme Ježišovi prvé miesto?

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.