▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Policajt a karate.

Otec Kuffa rozpráva o tom, ako to bolo, keď ešte bolo zakázané šíriť Božie Slovo. Ako sa spoznal s policajtom, ktorý ho kontroloval, ako ho raz tento policajt pri stretnutí, nabádal, aby si to spolu „rozdali“, keďže chodil otec Kuffa na karate. To, ako to dopadlo, sa dozviete tiež v tomto krátkom rozprávaní. A tiež, aké bolo potom po rokoch ich stretnutie, keď daný policajt zomieral v nemocnici a chcel len otca Kuffu ako kňaza. Ako tohto policajta pripravil na stretnutie s Ježišom. Toto by mala byť úloha každého z nás veriaceho, pripravovať ľudí okolo seba na stretnutie s Ježišom.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.