▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Nový životný štýl: vďakyvzdávanie v predvianočnom zhone

Máte už nakúpene vianočné  darčeky?  Navštívili ste vianočné trhy a zúčastňujete  sa nákupov v preplnených obchodných centrách?

Čo sú naozaj  Vianoce?  O čom sú tieto sviatky pre kresťanov? Odpoveď  dáva  trnavský kaplán  Maroš Lovič.  „Vianoce sú eucharistia, vzdávanie vďaky. To znamená oslava Boha, chvála Boha, pretože Slovo sa stalo telom, je to dar, za ktorý oslavujeme Boha,“ začína svoje adventné zamyslenie o. Maroš.  Kňaz z Križovan nad Dudváhom  sa zamýšľa nad novým životným štýlom, ktorým by malo byť vzdávanie vďaky  Bohu uprostred predvianočného zhonu a možno vyhrotených vzťahov. „Práve vďakyvzdávanie možno ako traja mládenci uprostred ohnivej pece a plameňov  vzdávali vďaky. A plameň im neuškodil, nezarmucoval ich, z toho všetkého vyšli víťazne. Vzdávanie vďaky v tomto  čase ti môže pomôcť sa lepšie pripraviť na čas, kedy sám Pán vzdáva vďaky za nás, v našom mene, keď on sám sa nám dáva,“ hovorí Maroš Lovič.

Otec Maroš ďalej upriamuje pozornosť na eucharistiu, ktorá cez vďakyvzdávanie vytvára spoločenstvo s Bohom a ľuďmi.“Priprav sa tak, že sa zmieriš s Bohom a že sa zmieriš s ľuďmi,“ dodáva na záver adventného zamyslenia   Maroš Lovič.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.