▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Odpustenie hriechu je vždy spojené s hlbokým pokáním

Viete, že podobenstvo o desiatich pannách vychádza z reálnej židovskej svadby? Viete ako sa dá prekonať dnešná kríza? Pozrite si naše video s kázňou otca Jána Hallona a dozviete sa.
Ján Hallon kázal na tohtoročnej Charizmatickej konferencii v Trnave v piatok večer. Vychádzal z evanjelia, ktoré sa v daný deň v Cirkvi čítalo. Bolo to evanjelium o 10 pannách.
„Námet podobenstva o 10 pannách Ježiš zobral zo židovských svadobných zvykov. U židov bola svadba záležitosťou širokého spoločenstva. Trvala až 8 dní. Bývalo zvykom, že na záver prvého dňa ženích v slávnostnom sprievode odvádzal nevestu do svojho domu. Nevesta čakala pripravená so svojimi družičkami, pannami, ako ich nazýva evanjelium. Tie mali ženícha a nevestu sprevádzať do domu. A za ten čas, ako nevesta čakala, ženích vyjednával s príbuznými nevesty aké dary príbuzní dostanú za svoju dcéru. A to vyjednávanie trvalo spravidla dlho, aby bolo vidieť, že nevesta je vzácna a aby príbuzní dali najavo ako ju neradi prepúšťajú z rodiny,“ vysvetľuje na úvod kontext podobenstva o. Ján.
Ako ďalej Ján Hallon upozorňuje, aj v evanjeliu trvalo vyjednávanie dlho a družičky postupne zaspali. Keď o pol noci nastal krik, že prichádza ženích, tak nastala situácia, že niektorým pannám sa olej v lampách minul a lampy zhasli. podľa farára v Trnave- Modranke vidíme, že v evanjeliu Ježiš zdôrazňuje múdre panny, ktoré mysleli na situáciu, ktorá môže vzniknúť a preto si vzali dostatok oleja do lámp. Môžeme z toho vypozorovať, že múdre panny vedeli, že čo je dôležité a boli dôkladne pripravené na úlohu, ktorú mali splniť.
Ako ďalej zaznelo v kázni: „aj my chceme takto byť vnímaví na vanutie Ducha. Ako boli panny vnímavé na znamenie situácie, tak my chceme vedieť čítať znamenia čias.“ Otec Jozef dodáva, že dnes sa stále hovorí v médiách o kríze. Ekonomická, utečenecká, ekologická, populačná. „Môžeme povedať, že svet v ktorom žijeme prežíva krízu. Jediným riešením z krízy je návrat k evanjeliu, osoba Ježiša Krista.“
Ján Hallon v kázni hovoril aj o znameniach dneška. Zdôraznil prvé znamenie, a to je milosrdenstvo. „Svätý otec často zdôrazňuje, že Milosrdenstvo je meno nášho Boha,“ pripomenul farár v Trnave-Modranke a dodáva, že jeho láska je taká veľká, že Boh čaká na každého. Tiež pripomenul denníček sr. Faustíny, ktorej Boh povedal, že skôr ako príde ako spravodlivý sudca, otvára dokorán dvere svojho milosrdenstva. „Každý náš hriech je odmietnutie božej lásky, je to útek z otcovského domu,“ hovorí o. Ján a dodáva, že liekom na hriech je pokánie. Tiež zdôraznil, že odpustenie hriechu je vždy spojené s hlbokým pokáním a ľútosťou.
Pozrite si video z kázne o. Jána Hallona z Charizmatickej konferencie v Trnave a dozviete sa aj napríklad aj o ďalších znameniach dneška.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.