▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Farizeji, zákonníci, saduceji….za čias Ježiša a dnes.

Otec Kuffa rozpráva ako to bolo za čias Pána Ježisa, kde bolo 24 tried, možno povedať politických strán. Vybral si hlavne porovnanie farizejov, zákonníkov a saducejov, akí boli a akí sú dnes. Farizeji odmietli Ježiša, čo vidíme aj v dnešných časoch, prirovnáva ich ku komunistom a vyzýva „chránte sa kvasu farizejov“. Robia sa svätejší, každý z nás, vždy keď ohovára, osočuje, má kvas farizeja. Zákonníci sa robili a robia múdrejší. Vždy keď sa posmievame, keď hovoríme, že nám sa to nemôže stať, chováme sa ako zákonníci.  Saduceji boli tí, ktorí si prispôsobovali náboženstvo, chceli si užívať, prirovnáva ich otec Kuffa k dnešným liberálom. Je dobré si toto uvedomiť a snažiť sa nepatriť do týchto skupin. Pre Ježiša je dôležitý náš zápas, keď si uvedomujeme svoje chyby, slabosti a chceme to zmeniť.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.