▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Boh nám dáva silu hovoriť pravdu.

Otec Kuffa hovorí o živote v komunizme, ako sa všetko zakazovalo, aj to dobré a o súčastnosti, o liberalizme, kedy je všetko dovolené, aj to zlé. Preto je veľmi dôležité vedieť pomenovať veci, tak ako sú, hovoriť pravdu. Hovoril o Jánovi Krstiteľovi, tiež zaplatiť za pravdu, ale aj napriek tomu bol víťazom on a nie Herodes. Boh nám dá vždy silu hovoriť pravdu. Dostali sme tri úrady, kráľovský úrad, aby sme panovali nad svojimi pudmi. Kňazský úrad, každého z nás, kedy premieňame bolesť na lásku a prorocký úrad, ktorým ohlasujeme Božiu vôľu. Otec Kuffa prosí aj v našom mene “ Môj Bože daj mi silu, aby som rovno stál“.

YouTube player

 

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.