▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Elias Vella – Sme ľuďmi vzkriesenia.

P. Vella hovorí o tom, ako  v súčastnosti zažívame rôzne sklamania, problémy v cirkvi, tak ako po ukrižovaní Krista pred vzkriesením. Sme plní obáv a strácame odvahu. Vo svete je veľa prenasledovania. Ženy, ktoré vtedy prišli k hrobu Ježiša zistili, že je kameň odvalený a hrob prázdny, Ježiš vstal z mŕtvych. Ženy dostali úlohu svedčiť o tomto vzkresení. Kráčame za živým Ježišom, nie za mŕtvym telom. Naše poslanie je evanjelizovať svojím životom. Kameň je už odvalený, odstráň zo svojho života všetko čo Ti prekáža a kráčaj za Kristom!

YouTube player

Stiahni audio

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.