▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ješua 5. časť – Božie kráľovstvo.

ThDr. Vladimír Šosták PhD v prednáške  rozpráva o tom, ako vnímame a vidíme tento svet, ako nás tento svet presviečia, že toto je to jediné na tomto svete, čo môžme vidieť a zažiť. Preto je jednou veľkou prioritou o ktorej nám cez Božie Slovo hovorí Ježiš, že nám sú dané poznať tajomnstvá Božieho kráľovstva. Aby sme v dennodennosti dokázali vnímať čo máme. Vedieť sa zastaviť, tak ako Ježiš, ktorý pôsobil 3 roky a vedel sa zastaviť a modlil sa a rozprával sa s Otcom. My všetci sme zasadení do Božieho kráľovstva, záleží len na nás, ako vnímame veci, aký je náš východiskový bod, či je náš pohľad biblický. Ježiš učí a odvoláva sa na Božie Slovo a na moc. Chce aby sme robili pokánie, lebo sa priblížilo  Nebeské Kráľovstvo. Do života sme dostali od Neho základnú inštrukciu , aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostaneme potom. Ako sme schopní hľadať Boha? Hľadáme ho celým svojim srdcom, celou silou?

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.