▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Richard Vašečka: Milovať a ctiť: Výchova detí

Ste rodičmi? Hľadáte odpovede na mnohé otázky týkajúce sa výchovy a vzťahu s deťmi?
Pozrite si výbornú prednášku Richarda Vašečku z cyklu Milovať a ctiť na tému Výchova detí. Richard Vašečka sa prihovára sa nielen rodičom. V úvode prednášky uvádza východiská, opiera sa pritom najmä o Božie slovo a Katechizmus katolíckej cirkvi.
„Otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.“ (Ef 6,4)
Čo znamená dráždiť svoje deti? Aké dôsledky to na ne má? Aká je to prísna výchova? Prečo byť prísny vo výchove? Ako deti napomínať v Pánovi? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky nájdete v tejto pútavej a hodnotnej prednáške.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.