▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Mikuláš Tressa: „Modlitbou Zdravas‘ triafame Satanovi rovno do čela“

V tretej prednáške z Charizmatickej konferencie redemptoristu pátra Mikuláša Tressu sa dozvedáme o sile sv. ruženca. Otec Mikuláš vo svojej prednáške upozorňuje na to, že aj my sme už na Slovensku zažili silu ruženca, a to na Sviečkovej manifestácii v roku 1988, ktorá predchádzala 17. novembru 1989.
„Ak zabudnem sv. ruženec, cítim sa veľmi zle, ak zabudnem mobil, poviem si, že Pán sa postará,“

hovorí páter Mikuláš a pokračuje, že ako malý chlapec vždy chcel mať nejakú zbraň. „Tak som túžil mať nejakú malorážku, viete, v tom 89-tom roku, jak bol ten prevrat, tak som si vravel, či by sa nedalo vybaviť takú malorážku. A si hovorím, veď ty chceš ísť za kňaza, na čo ti je malorážka? Ale toto je viac ako malorážka,“ pokračuje otec Mikuláš Tressa ukazujúc na sv. ruženec. „A viete, akú presnú strelu to má? Tak ako Dávid strelil Goliášovi rovno do čela, tak modlitbou Zdravas‘, Mária, modlitbou Raduj sa, Bohorodička, triafame rovno do čela Satanovi. Preto chcem dnes vyvýšiť túto modlitbu,“ zdôraznil na prednáške tento redemptorista, momentálne pôsobiaci v Starej Ľubovni. Vo svojom rozprávaní hovorí o zaujímavom fakte, a to, že Panna Mária často pri zjaveniach hovorí, aby sme sa modlili ruženec.
Ak si pozriete video, dozviete sa odpoveď aj na výhrady, že ruženec je príliš nudný, alebo príliš jednoduchý.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.