▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Mikuláš Tressa: „Človek keď nevidí, je schopný uveriť správnosti svojich hriechov“

“ Hriech nás oddeľuje od Boha, hriech prináša smrť, hriech nás raní, prináša poranenie, hriech nás izoluje, hriech nás rozkladá, hriech prináša prázdnotu a hriech špiní,“ hovorí v úvode druhej prednáške  z charizmatickej konferencie v Trnave redemptorista Mikuláš Tressa.
Skoro hodinové pútavé rozprávanie je zamerané na pokánie. Rehoľník však zdôrazňuje dôležitosť pokánia celého národa. Upozorňuje, že nečistota hriechu sa v nás môže usadiť a zvykneme si na ňu.

Mikuláš Tressa ďalej apeluje na pokánie. Hovorí, že v našom národe už mnohé veci nepovažujeme za hriech. Hriech však má dôsledky a ak sa neobrátime a nebudeme kričať k Bohu o milosť a odpustenie tak skončíme zle a postihne nás nešťastie. „Musíme sa odvrátiť od neprávosti, hlavne od modloslužby.“ Vráťme sa k Bohu celým svojím srdcom!,“ aj tieto naliehavé vety zazneli  na charizmatickej konferencii.
Ľudový misionár upozorňuje, že aj Izrael ak chcel od seba odvrátiť boží trest za hriechy robil pokánie, postil sa, vykonával odprosujúce úkony a kolektívne, kričal k Bohu a vyznával svoju vinu.

„Hlboko  vo svojom srdci cítim, žeby sa mali slúžiť eucharistické adorácie, kde máme odprosovať za hriechy v našom národe, kde máme konať eucharistické pobožnosti, kde prosíme Boha, aby odpustil nám a naším predkom. To nie je len tak, že sme žili v komunizme a nič sa nedialo. Odprosovali sme za hriechy nášho národa v komunizme? Veď to nie je len tak, že sme zneužívali a zneužívame slobodu už 25 rokov a čím ďalej,  tým viac sa oddávame Bálom. Ak sa budú konať tieto pobožnosti, ak sa budú slúžiť sv. omše a sv. liturgie za odprosenie národa, Boh bude konať. To nesmie byť ale nejaký vonkajší prejav, „ dáva návod na pokánie a odprosenie celého slovenského národa redemptorista a kňaz Mikuláš Tressa.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.