▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Mikuláš Tressa: Čo nás učí Mária?

Vypočujte si prednášku grécko-katolíckeho kňaza Mikuláša Tressu na tému Čo nás učí Mária? Túto prednášku sme pre Vás natočili na Katolíckej Charizmatickej Konferencii v Trnave v roku 2014.
Otec Tressa nás v tejto prednáške chce povzbudiť k tomu, aby sme podobne ako Mária prežívali radosť.  Ona napriek situáciám, ktoré boli často ťažké, stále žije v radosti, tak ako jej to povedal anjel na začiatku: Raduj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
Život v radosti neznamená, že nebudeme mať problémy, ťažkosti, ale že budeme prežívať trvalú radosť v Pánovi. Stretávajú ľudia okolo nás radostných kresťanov? Stretávajú dnes ľudia kresťanov naplnených Duchom?

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.