▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Jude Antoine: Maj odvahu byť apoštolom!

Prinášame Vám ďalšiu prednášku z tohtoročnej konferencie Apoštol, ktorú zrealizovalo spoločenstvo pri Katolíckej univerzite. Jude Antoine, katolícky laický misionár pochádzajúci z Malajzie, nás povzbudzuje k hlbšiemu naplneniu nášho poslania byť apoštolom.  
Boh nás pozýva byť apoštolmi. Nepozýva nás byť apoštolom len vtedy, keď sme plní sily, ale najmä vtedy, keď sa na toto poslanie necítime pripravení. Boh nám dáva svoje pomazanie, ale nie na to,aby sme zostali stáť v kúte, v bezpečí, ale dáva nám požehnanie preto, lebo ideme na nebezpečné miesta. Potrebujeme ísť v Božom požehnaní na miesta, kde to bude ťažké, tam, kde sú väzni, kde je slepota, kde sú  trpiaci.
Apoštol je ten, kto odpovedá na Božie pozvanie, je podmanený Božou láskou a v tejto láske vykročí k iným a usiluje sa o spásu ich duší.

 

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.