▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ján Buc: Živá viera v Pána Ježiša v mojom živote

Otec Ján Buc Ti s pomocou Božieho slova pomôže nájsť odpoveď, ako uskutočňovať živú vieru v Ježiša vo svojom živote.

YouTube player

Aká je Tvoja viera? Je skutočne živá, alebo znamená len navštevovanie kostola? Si horúci, alebo len vlažný? Chcel(a) by si tvoju vieru v Ježiša Krista skutočne žiť, šíriť Božie kráľovstvo a jeho lásku, no nemáš na to odvahu, alebo nevieš ako začať? Otec Ján Buc Ti s pomocou Božieho slova pomôže nájsť odpoveď.

Nechaj sa povzbudiť pravdou, že si milované Božie dieťa, povolané pre nebo, že Tvoj Pán zvíťazil a s ním víťazíš aj Ty, že On má pre Teba špeciálne povolanie, potrebuje práve Teba. Načerpaj odvahu a silu šíriť Božiu lásku a Jeho kráľovstvo vo svojej rodine, spoločenstve. Ak uveríme v Ježiša, budeme konať skutky ako on, ba ešte väčšie! Osloboďme sa od strachu a klamstiev diabla, že sme príliš slabí, čerpajme silu v Božom slove, ktoré je pravda a premieňajme tento svet láskou. Veď Ježiš už pre nás pripravuje miesto vo svojom Kráľovstve.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.