▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ján Buc: Budovanie a šírenie Božieho kráľovstva

Čo znamená byť Božím dedičom? Ako užívať jeho dedičstvo? Otec Ján Buc vám rozpovie, čo znamená byť adoptívnym Božím synom.

YouTube player

„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ Gal 4,5-6 My sme Abrahámove potomstvo, sme Boží synovia, dostali sme prisľúbenie dedičstva. Sme jeho skutočnými dospelými synmi? Alebo sme len deti, ktoré spočívajú v náručí Otca, ale nie sú schopné prebrať jeho moc, bojovať za Božie kráľovstvo? Alebo sme dokonca otroci, ktorým nie je dobre pri Bohu, ktorí pri ňom nechcú zotrvávať? Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby nás vykúpil z otroctva a my sme sa tak stali Božími synmi. A ako Jeho synovia sme dostali prisľúbenie dedičstva. Čo znamená toto dedičstvo a ako ho užívať? Otec Ján Buc vám rozpovie o bohatstvách, ktoré nám ponúka Boh. O tom, ako sa môžeme podobať Ježišovi Kristovi a ako v Jeho mene môžeme, podobne ako On, porážať diabla.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.