▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Dušan Lukáč: „Potom vylejem svojho Ducha na každé telo“ (Joel 3,1)

Často krát vnímame Ducha svätého len ako zázračnú moc, ktorá v nás vyvolá pocity, ktoré nás tak odrovnajú, až uveríme. Ako sa môžeme otvoriť pôsobeniu a moci Ducha svätého? Rozpráva otec Lukáč.

YouTube player

Ako sa môžeme otvoriť pôsobeniu a moci Ducha svätého? Často krát vnímame Duch svätého len ako zázračnú moc, ktorá nás prenikne, vyvolá v nás pocity, ktoré nás tak odrovnajú, až uveríme. Ale Duch Svätý je predovšetkým osoba, prepojená s Ježišom Kristom. Aby sme mohli v pravde zakúšať moc Ducha svätého, ktorá bude prinášať dobré ovocie, musíme prežiť stretnutie s Kristom. On nás vedie, aby sme sa narodili z ducha, aby sme sa stali novou bytosťou. Ježiš hovorí: „Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Jn 3,8) Tým tajomným vetrom je Pán. Ako ho počúvať, prebývať v Jeho blízkosti a nechať sa premeniť mocou Ducha? Rozpráva otec Dušan Lukáč.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.