▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Dr. Helen Alvaré: Sloboda svedomia

 

Ako vníma náboženskú slobodu, slobodu žien, rovnosť a manželstvo dnešný svet ?

YouTube player

Sú náboženské práva nepriateľom slobody a rovnosti ? Aká je rétorika právnych noriem, ktoré neposkytujú žiadne náboženské výnimky ako výhradu vo svedomí ?  Čo je sexuálny expresionizmus ? Čo majú robiť kresťania, keď je ich právo potupované ? Aký je postoj Cirkvi k týmto otázkam ? Odpoveď na tieto pálčiace otázky poskytla americká profesorka práva Helen Alvaré, ktorá sa venuje témam rovnoprávnosti, manželstva a rodiny. Pracovala pre Kanceláriu generálnej rady pri Americkej konferencii katolíckych biskupov a pre sekretariát Pro-Life Activities at the NCCB.

Témou prednášky v Bratislave bola: Sloboda svedomia – teologický pohľad: Kresťanské svedomie, morálne práva a povinnosti kresťana, keď je právo v rozpore s ústavne zakotvenou ochranou náboženskej praxe.

Je potrebné odpovedať na otázku náboženskej slobody, ktorú nám predkladá dnešná doba relativizmu. Helen Alvaré ponúka hlbší pohľad do myslenia v zavádzaní zákonov, ktoré sú v rozpore s náboženskou slobodou a inými ľudskými právami. Hovorí o snahe vlád redefinovať manželstvo tak, aby ho donútili racionálne absorbovať manželstvá partnerov rovnakého pohlavia a mnohých iných tendenciách namierené proti svedomiu. V závere je potrebné povedať, že samotná záruka náboženskej slobody je lepšou zárukou slobody alebo rovnosti ako jednotlivé politické zákony, ktoré obmedzujú náboženskú slobodu.

Slová Helen Alvaré sú zdrojom svetla, ktoré nám pomáha s odvahou sa postaviť za pravdu a dobro.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.