▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Darek Jeziorny: Duch Svätý nás vedie k pokániu a jednote

Nedorozumenia boli a sú v cirkvi od jej počiatku. Kristus sa však modlí za našu jednotu, preto nám zoslal svojho Ducha. Ako riešiť konflikty spolu s ním a dosiahnuť jednotu?

YouTube player

Duch Svätý zosobňuje lásku Otca a Syna a vovádza nás do Božej lásky. Jeho úlohou je zjednocovať. Ľudia však majú mnoho konfliktov. Podobne to bolo i v prvotnej cirkvi: hádky o evanjelizácii, napomenutia, dokonca súdy. Deje sa to dodnes. No Kristus sa modlil za našu jednotu. To nám dáva nádej. Darek Jeziorny nám na Charizmatickej konferencii v Trnave dáva návod, ako sa postaviť ku konfliktom a riešiť ich spolu s Duchom Svätým.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.