▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ad de Bruin: Obnovte sa premenou zmýšľania.. (workshop)

Prinášame Vám záznam z workshopu Ad de Bruina, ktorý bol prezentovaný na konferencii Apoštol 2014.
Ad de Bruin nám prináša pohľad na jednotlivé oblasti v našej spoločnosti, ktoré by mali byť premenené Bohom. Boh vo svätom Písme už dávno dal princípy pre jednotlivé oblasti nášho spoločenského života (napr. oblasť rodiny, politiky, vzdelávania, zábavy a umenia, zdravotníctva, médií a pod.). Na nás ako na kresťanoch je tieto princípy objaviť a podľa nich sa začať v jednotlivých oblastiach správať, aby tak do nich mohlo prúdiť ešte väčšie Božie požehnanie.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.