▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Pavol Strežo: Od siroty k synovi

Pavol Strežo nás v tejto krásnej prednáške pozýva vykročiť zo sirotstva smerom k synovstvu.

Aj keď máš rodičov, môže  sa stať, že sa cítiš ako sirota. Opustená, nemilovaná, všetkými zabudnutá, túžiaca po láske. V živote často počúvame slová, ktoré v nás zakoreňujú sirotské myslenie. Čo všetko je sirota ochotná urobiť preto, aby čo len na chvíľu počula a pocítila, že ju niekto miluje? Sirota si všetko musí zaslúžiť, musí pracovať stále tvrdšie, aby dostala aspoň málo uznania.

Boh však  toto sirotstvo môže a chce vykoreniť z Tvojho života! Je to proces, ale Boh ho chce začať! Chce premeniť Tvoje srdce na srdce syna! Syn je ten, kto túži hľadieť na Božiu tvár. Syn túži pracovať na Otcovom diele, vie, kto je Boh a snaží sa robiť Otcovi radosť. Syn vie prijímať i dávať, vie, že má Otca a s Otcom všetko zvládne!

Chceš byť sirotou alebo synom?

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.