▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Vladimír Šosták : „Nevieme sa tešiť z toho, že sme v Pánovi“

Otec Vladimír Šosták sa v nasledujúcom videu zamýšľa nad tým, čo znamená hľadať Božie kráľovstvo, čo to je, ako do neho viac a istejšie vstupovať, a ako v ňom žiť.  


Vladimír Šosták svoju prednášku v Novom Meste nad Váhom začal citátom apoštola Pavla, ktorý píše, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale je to spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svätom.  To je biblická odpoveď čo je život v Božom kráľovstve. Otec Vladimír Šosták v hodinovej prednáške rozoberá  z biblického hľadiska práve tieto 3 body. Radosť spravodlivosť a pokoj.

„Jeden z najkrajších pohľadov na tejto zemi je asi, keď sa maličké dieťa zobudí a usmieva sa. Človek sa pýta z čoho sa teší? Ono sa teší z bytia, z toho, že je. My sa tešíme z toho, že naši vyhrali, že zarobíme, ale nevieme sa tešiť z toho že SME v Pánovi. A ja som presvedčený, že ak sa z toho nevieme tešiť, neviem či toto je radosť, ktorá ma byť, či to nie je umelé potešenie. Ale nie je to radosť, ktorá je bytostný stav. Lebo žiť v Božom kráľovstve znamená v duchu, aj keď prežívam ťažké chvíle, aj keď mi nie je do smiechu a nemusím sa navonok usmievať, ale prežívať radosť vo vnútri. Aj keď mi niekto blízky umrie. Napriek tomu, že mi idú slzy, v duchu a srdci je istá radosť, svetlo, nádej. Takže  to je pokoj a radosť,“ povedal v júni v Novom Meste kňaz košickej diecézy a vyučujúci z Teologickej fakulty v Košiciach. Otec Vladimír pripomínal prítomným radosť. Citoval apoštola Pavla, ktorý nás vyzýva a opakuje, aby sme sa ustavične radovali.

V ďalšej časti prednášky sa Vladimír Šosták zameriava na aspekt spravodlivosti. „Svätosť je cesta k spravodlivosti, zdôrazňuje.  Upozorňuje tiež, že biblický cieľ je spravodlivosť. Nie svätosť.

Záverečná časť prednášky bola zameraná na prekážky pre vstup do Božieho kráľovstva. Vychádza z Ježišových slov. Sú to  túžba po uznaní nábožnosti od iných a snaha zabezpečiť si pozemský život majetkom a bohatstvom.

Pozrite si video a dozviete sa viac.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.