▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Štefan Patrik Kováč: O zodpovednosti.

Vedúci spoločenstva Živá voda, vo svojej prednáške rozpráva o zodpovednosti, o tom, ako s ňou môžeme nakladať vo svojich životoch. Ako nám pomáha rásť,  tiež aj jej plné zverenie iným ľuďom, prispieva dozretiu. Štefan Patrik Kováč kladie otázku: „Čo to znamená byť zodpovedný?“ Že vlastne  všetci  a vždy sme niekomu zodpovední. Deti rodičom, rodičia deťom, zamestnanec k zamestnávateľovi a napopak, politik voči svojim voličom, kresťan je zodpovedný Bohu, aj neveriaci, hoci o tejto svojej zodpovednosti nevedia, alebo nechcú vedieť. Boh delegoval zodpovednosť na človeka. Vedúci spoločenstva Živá voda, čítal príklady z Biblie, kde je táto zodpovednosť konkrétne daná, že človek je správca Zeme a bude musieť dať odpočet zo svojho správcovstva. Najvznešenejšia zodpovednosť, akú máme ako kresťania,  je reprezentácia Krista v tomto svete. Túto bude Boh hodnotiť. Máme byť svetlom sveta, soľou Zeme. Boh nie je zodpovedný za to, čo vykonajú ľudia, za ich hriechy. Ďalej uvádza príklady z Biblie, kde sa ľudia postavili pozitívne k zodpovednosti a keď sa postavili k nej negatívne, zneužili vlastne svoju slobodu. Hovorí o odpustení, ako nás Zlý môže presvedčiť, že nám určité zlyhanie Boh nemôže odpustiť a takto prepadávame klamstvu Satana. Jeho milosrdenstvo je ale oveľa väčšie. Najväčšia zodpovednosť ktorá tu bola kedy na Zemi bola Ježišova zodpovednosť ako človeka, Jeho pôsobenie počas života aj jeho utrpenie a smrť. Ježiš nezlyhal. Nebojme sa delegovať zodpovednosť ľuďom okolo nás, dobro ich posvätí a zlo im umožní ľutovať. Vypočujte si túto prednášku, kde sú pekne prepojené zamyslenia o zodpovednosti s úryvkami z Biblie.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.