▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Róbert Jáger: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!“ I.

2 časti prednášky o.Róberta Jágra na 18. medzinárodnom stretnutí „On je živý“ 2013.

YouTube player

YouTube player

o.Róbert Jáger, tajomník košickej eparchie, na stretnutí „On je živý“ 2012 rozpráva o tom, ako byť misionárom. Rozprávanie začína dych vyrážajúcim svedectvom o mladých misionároch, ktorí sa nečakane ocitli uprostred gangu a tu sa stali svedkami niečoho veľkého. Sami však prežili úplnú bezmocnosť. A práve to je prvá vec, ktorú potrebuje každý misionár zakúsiť, že „bez neho, nemôžeme nič urobiť.“ Všetci sme misionármi, sme zodpovední za ľudí okolo nás, sme šíritelia zvesti. Učme sa od Ježiša a Jeho nasledovníkov.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.