▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

o. Kodet – Modlitba, pôst a almužna /úvod/

Prinášame Vám úvodnú časť pôstnej duchovnej obnovy s pátrom Vojtěchom Kodetom z nášho archívu, ktorá vznikla v spolupráci s TV Noe.

VŠETKO ROBME V SKRYTOSTI
a vystavujme sa pohľadu BOŽIEMU, nie ľudskému 👀

🙏 Modlitba = vzťah k Bohu
🤲 Almužna = vzťah k ľuďom
🍞 Pôst = vzťah k veciam

Konajme tak, aby sme sa páčili Bohu, nie aby sa nám dostalo pochvaly a uznania od ľudí alebo aby sme zdvihli svoju vlastnú hodnotu vo svojich očiach.

Keď všetko konáme pred Bohom, pripodobňujeme sa Mu a On nám dáva poznať, čo je dôležité a čo nie.

Požehnaný čas pôstu, milí videomisionári!

(porov. o. Kodet)

#misiefilmom #post #postnaduchovnaobnova #vojtechkodet #kodet #duchovnaobnova #zivotsbohom #modlitba #almuzna

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.